Sig vzw - Kerkham 1 - 9070 Destelbergen - info@sig-net.be
  Sig is lid van Vijftact vzw en wordt gesteund door de Provincie Oost-Vlaanderen
J. Engels © 2012
info@volgenswilly.be
Welkom bij 'Volgens Willy'

Deze website heeft tot doel meer achtergrond en duiding te geven rond de boekenreeks 'Volgens Willy' die uitgegeven wordt bij Sig vzw. Je vindt hier alles over de oorsprong van het project en de onderliggende situaties die in de boeken worden verteld. Daarnaast is er informatie over de agogische visie in dit project, met name Gentle Teaching.

De navigatiebalk bovenaan (horizontaal) brengt je naar algemene informatie:
  • Gentle Teaching: algemene info, het theoretische kader en hoe ik hiermee in de praktijk aan de slag ga
  • Volgens Willy: vanwaar komt het idee, hoe kunnen de boeken gebruikt worden, hoe zijn ze opgebouwd
  • Links: links naar andere websites over Gentle Teaching en links naar websites van personen of organisaties die een bijdrage leveren aan dit project.
  • Downloads: gratis informatie en op termijn zullen hier ook toepassingen bij de boeken beschikbaar worden.
  • Over de auteur: als je meer wil weten over wie achter dit project zit 

Via de navigatiebalk links (verticaal) vind je per verschenen titel in de reeks meer duiding rond het betreffende thema.  Aan de hand van praktijervaringen en anekdotes worden belangrijke topics in de verhalen geïllustreerd en verduidelijkt.


Tot slot wil ik op deze startpagina meteen duidelijk stellen dat dit project geenzins de bedoeling heeft om mij als individu op  één of andere manier materieel of financieel te verrijken. Deze website is opgemaakt en wordt onderhouden binnen mijn vrije tijd, volledig onbezoldigd. Het enige wat het mij persoonlijk oplevert is voldoening in de wetenschap dat mijn 25 jaar praktijkervaring mogelijk andere mensen kan inspireren en misschien iets bijleren. Ik wil echter mijzelf absoluut de pretentie niet aanmeten door te beweren dat ik de waarheid in pacht heb of dat mijn manier van samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking de enige juiste is. Ik hoop enkel dat ik mensen via dit initiatief kan inspireren in de uitvoering van hun verantwoordelijkheden als ouder, familielid, stagiair, begeleider of andere hulpverlener. 

Ook aan de mogelijke opbrengst van de boekenverkoop hou ik geen verloning over. Eventuele inkomsten worden via Sig vzw integraal geïnvesteerd in de verdere uitbouw van dit project of in het uitwerken van andere projecten waarbij inclusie en integratie van personen met een beperking centraal staan.

Johan Engels, begeleider/auteur